LIBERTY HOUSE

SHIKHAR DIXIT

CAPTAIN (PRIMARY)

PRANHITA SINGH

CAPTAIN (JUNIOR)

SHAMBHAVI TOMAR

CAPTAIN (SENIOR)

SAMARTH MOHAN TRIPATHI

VICE CAPTAIN (PRIMARY)

KUMARI CHANDA

VICE CAPTAIN (JUNIOR)

DIVYANSHU KUMAR JHA

VICE CAPTAIN (SENIOR)

AAYAT TAHSIN

PREFECT (PRIMARY)

Mahika Prabhakar

PREFECT (PRIMARY)

NAIMISH MISHRA

PREFECT (PRIMARY)

MAHI GOEL

PREFECT (JUNIOR)

MEHAK SHUKLA

PREFECT (JUNIOR)

SIMRAN KAUR

PREFECT (JUNIOR)

JANHVI RAI

PREFECT (SENIOR)

KRITIKA TIWARI

PREFECT (SENIOR)

MAANDAVI SRIVASTAVA

PREFECT (SENIOR)